26 Ağustos 2009 Çarşamba

Fatih Altaylı'nın Anadolu'nun gen haritası yazısı

Fatih Altaylı, Habertürk Gazetesi'ndeki 25.08.2009 tarihli "Anadolu'nun gen haritası" başlıklı yazısında Stanford Üniversitesi'nden Cengiz Cinnioğlu ve ekibinin 2003 yılında yayınladığı çalışmaya yer vermiş ve Türkiye'deki genetik grupların yüzdelerini aktarmış.

Yazıda belirtilen oranlar bu halleriyle aynen adı geçen raporda bulunmamakla birlikte, 30.12.2007 tarihinde Radikal2'de yayınlanan "Türkiye'nin genetik zenginliği" başlıklı yazım için yaptığım okuma sonrası hesapladığım basitleştirilmiş/özetlenmiş oranlardı. Oranlar doğru olmakla birlikte, Cengiz Cinnioğlu "Bu oranlar raporumdan alıntı değildir" dese yanlış olmaz.

2003'te yaklaşık 500 kişi ile yapılmış Cinnioğlu çalışmasından sonra bu çapta başka bir çalışma duymadım. FTDNA'de oluşturduğum Türkiye grubuna katılanların Y-DNA genetik dağılımları ile Cinnioğlu çalışmasındaki dağılım birbirine oldukça benziyor. FTDNA-Türkiye grubundaki katılım 50 kişi civarında.


CİNNİOĞLU ve FTDNA-TÜRKİYE, Y-DNA dağılımlarının karşılaştırması
Büyütmek için tıklayın

52 yorum:

 1. Sunu da ekleyelim de tam olsun ;)

  J yani Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Avrupa (Balkan) geni taşıyanların oranı yüzde 33.8.
  R yani Avrupa geni taşıyanların oranı yüzde 24.
  E yani Afrika ve Güney Avrupa geni taşıyanların oranı yüzde 11.4.
  G yani îran ve Kafkas geni taşıyanların oranı yüzde 11.
  I yani Kuzey ve Doğu Avrupa geni taşıyanların oranı yüzde 5.2.
  L yani Hindistan geni taşıyanların oranı yüzde 4.2.
  N yani Sibirya ve Finlandiya geni taşıyanların oranı yüzde 3.9.
  C, Q ve O yani Orta Asya geni taşıyanların oranı yüzde 3.0.
  K yani Pakistan geni taşıyanların oranı yüzde 2.5.
  A yani Afrika geni taşıyanların oranı yüzde 1.

  (Fatif Altayli'nin yazisindan)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Orta Asya'da görülen en baskın iki gen, J2 ve R1a'dır. Orta Asya'nın Sibirya'ya yakın bölgeleri ile Kırgızistan'da R1a ağırlıklı iken; Orta Asya'nın geneli ile Türkiye-Azerbaycan'da J2 baskın haplogruplar arasında yer alır. R1b ise kuzeyli Tatarlar'da (Başkırlar) daha çok görülür.

   J2 haplogrubu, Uygur(%34), Özbek(%30), Türkmen(%24), Kumuk(%44), Nogay(%16), Karaçay-Balkar(%24), İran Türkleri(%40), Çuvaş(%24), Hakas(%46), Azerbaycan(%58) ve Türkiye(%24) Türklerinde en baskın genlerdendir (J2: Oğuz karakteristiği); ayrıca Kazaklar(%13) ve Tatarlar(%20)'da görülür.

   R1a (Kıpçak karakteristiği) kuzeyde Başkırlar(%48), Tatarlar, Kıpçaklar, bazı Altay grupları(%70 civarı) ile Kırgızlar(%69)'da çok görülmekle birlikte yine Özbek(%25) ve Türkmenler(%7)'de de görülür. R1a daha çok Doğu Avrupa Türklerinde yaygındır.

   Yine diğer haplogrouplardan C3 (Kazak-Moğol karakteristiği) Moğolistan(%53) ve Kazakistan(%40-60)'da, N Sibirya ve Altay(%10 civarı) halklarında, Q ise çok az oranda yine Orta Asya ve Doğu Avrupa Türklerinde görülür.

   Nadir de olsa G, J1 ve O gibi genler de Orta Asya'da görülen diğer haplogrouplardandır. Ancak I1b ve G gibi genler Gagauzlar ile Avrupalı Türklerde en çok görülen genlerdir. G haplogrubu aynı zamanda Kafkasyalı Türklerin karakteristiğidir.

   Orta ve Kuzey Asya topluluklarına yönelik yapılan genetik çalışmalar neticesinde Cinnioğlu'nun yaptığı araştırma günümüz itibariyle güncelliğini kaybetmiştir. Çünkü Cinnioğlu, Orta Asya genetiğini en az görülen Q, N, C haplogrupları ile sınırlamıştır.
   Not: Oranlar bilimsel çalışmalardan alınmıştır.

   Sil
 2. tutarsız--bu testlerden millet kavramı çıkartamazsınız yani bu verilerin kaynağı bugünkü milletler üzerinden alınan veriler değildir.arkeolojik kemiklerden alınmış bir data verisi sözkonusudur.

  YanıtlaSil
 3. TÜM DÜNYADA TEST YAPIN SONÇ HEMEN HEMEN AYNI ÇIKACAK

  YanıtlaSil
 4. bu verilerin kaynağı bugünkü milletler üzerinden alınan veriler değildir.arkeolojik kemiklerden alınmış bir data verisi sözkonusudur.

  TÜM DÜNYADA TEST YAPIN SONÇ HEMEN HEMEN AYNI ÇIKACAK


  Cahilliğin, komplo teoriciliğin ve yalan yere iftiracılığın bu kadarı... pes!!! Serdar bey, bu Adsız Timuçin Binder'in blogunda da yakarıdakilerle aynı gün ve aynı saatte benzer tuhaf şeyler yazdı, kendisi yazdıklarına bakılırsa ciddiye bile alınmamalıdır.

  YanıtlaSil
 5. Bu tür çalışmalar üzerinden yorum yapmak hatalı sonuçlar verecektir. Sadece 500 kişi üzerinde yapılan bir çalışmayla ne söylenebilir ki? Hiçbir şey. Mesela bir Yörük-Türkmen köyüne gidip 500 kişiden gen örneği alınsaydı "Türkiye'nin %75'i Orta Asyalı çıktı" diye başlık mı atılacaktı?

  Tabii ki Anadolu'nun çoğunluğu Türk'tür diyen yok, ancak verilen rakamlar yanlış. Mesela Müstear Efendi nickiyle yazan kişinin aktardıkları külliyen yanlış. C, Q, O "yani Orta Asya geni" denmiş. Oysa Q geni "Güney Amerika" menşeili bir gendir, bakınız:

  => http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_Q_(Y-DNA)

  => http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_Q_(Y-DNA).PNG

  Q geni "Orta Asya Geni" ise Güney Amerika yerlilerinin %60-%100'ü "Türk" demek ki :) İşin ilginci bu gen, diğer Türk Dilli halklarda da bizdeki kadardır, %2-%4 arası, onlar da Türk değil herhalde.

  Yine O haplogrup gen de "Orta Asya" geni "değildir". Bu genin diğer Türk Halklarındaki oranı da bizdeki gibi azdır.

  => http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_O_(Y-DNA)

  => http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogrupo_O_(ADN-Y).PNG

  Bu iddiaya bakacak olursak Çinliler "Türk" demektir :)

  C haplogrubu gen ise "Orta Asya" genidir denebilir, bu doğru. Hatta merkezi Baykal Gölü civarı şeklinde düşünülüyor ki Altay-Türk halklarının anayurdu içindeki bir bölgedir.

  Fakat C haplogrubunun bizi ilgilendiren alt-grubu C3'tür.

  => http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_C3_(Y-DNA)

  => http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogrupo_C3_(ADN-Y).PNG

  Anadolu'daki mt-dna yani kadın atalardan gelen genlerin büyük çoğunluğu "yerli" çıkıyor. Ata soyundan gelen Y-kromozoma bakarak durumu daha iyi anlayabiliriz. Cinnioğlu'nun "500 kişi" ile yaptığı araştırmayı baz alırsak "Orta Asyadan gelen genler"i anlamak için özellikle N ve C3'e bakmak gerek. Tabii diğer Türk Halklarında da bulunan (az da olsa) O, K ve Q oranlarına da bakmak gerekir. Bir de Orta Asya halklarında da bolca bulunan R'lere. Bu durumda > yaklaşık %35 gibi bir oran çıkar ki mâkul bir rakamdır. R haplogrubuna bakalım:

  => http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R_(Y-DNA)

  *Possible place of origin: "Central Asia" or "South Asia"

  => http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haplogroup_R_(Y-DNA).PNG

  YanıtlaSil
 6. Temür,

  500 küsur kişi, bırak 3. dünya ülkelerini, çoğu Avrupa ülkesine bile kıyasla bir halkın Y kromozom araştırması için yüksek bir rakam. Ha, dünyadaki hiçbir halkın Y kromozomları hakkındaki akademik araştırmaları yeterli bulmuyorsan o ayrı konu. Bir de, Cinnioğlu'nun araştırması tek bir bölgeyle sınırlı olmayıp tüm Türkiye bazında olduğu ve bölge bölge bilgi sunduğu için ayrıca yüksek temsil özelliği taşıyor.

  Orta Asya Türki halklarındaki O paternel haplogrubu oranı bizdekinden çok daha fazladır (tıpkı C haplogrubunda olduğu gibi). Bizdeki Q paternel haplogrubu oranı Orta Doğu ve Kafkasya'daki komşularımız kadardır, yani bizdeki Q haplogruplarının tamamını veya çoğunluğunu Orta Asya göçüne dayandırmak güç. Bizdeki paternel R haplogrubu ve dallarının oranları, benzer şekilde, coğrafi komşularımızdaki oranları gibidir ve özellikle doğu komşularımıza (örn., Ermeniler) R haplotiplerindeki benzerliğimiz çarpıcıdır, yani R haplogruplarımız büyük çapta yerli gözüküyor. Tamamını gönül rahatlığıyla Orta Asya göçüne dayandırabileceğimiz tek paternel haplogruplar C ve O. Ama bizdeki toplam C ve O oranı Cinnioğlu araştırmasına göre %1.5'u ancak bulabiliyor, bu da çok düşük bir rakam.

  Her ne kadar Orta Asya göçünden ne kadar genetik etki taşıdığımız tartışmaya açık olsa da, eldeki genetik veriler ışığında bir gerçek şimdiden apaçık ortada: biz genetik olarak (hem otozomlarda hem de haplogruplarda) en çok coğrafi komşularımıza yakınız ve dolayısıyla soyumuz çok büyük oranda bu toprakların Orta Asya göçü öncesi yerlilerine dayanıyor.

  YanıtlaSil
 7. Paternel K haplogrubuna gelince, bizdeki oranı sadece Orta Asya Türki halklarının altında değil, Kafkasya halkları ve hatta İtalyanların bile altında ve Yunanların oranıyla eşit miktarda.

  YanıtlaSil
 8. Tuncelide yapılan araştırma %33 Ia2 çıkıyor Balkanlar ve Kuzey afrika

  YanıtlaSil
 9. Onur , hala aynı düzenbazlık.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_Central_and_North_Asian_populations

  bu sitede Orta asya ve sibiryadaki milletler mensub olduğu dil ailesi ve Y haplogrupları var.Kazaklar hariç hiç bir türk boyunda C falan yok .türklerde çok arakik P,k gibi genler olması.Başkurtların dünyadaki en yüksek R1b frekansınd aolması .türklerin çok eski bir millet olduğunu gösteriyor. Türklük konusu çok gizemli bir konudur.Türkler tarihe damgasını vurmuş bir milletttir.Anglosaxon terminalojiyse Türklüğü bir klan gibi algılaymassın...C doğu asya (,moğolistan,mancurya, Aborjin) bölgesinde dominttır.Q Amerika kıtasında N ise Finliler ve eskimolarda. Orta Asya adındaki gibi asya değil.Güney sibirya ve Doğu varupa,Avrupa bozkırı denilen coğrafya ile gen havuzudur.İskitlertürkler ile slavların ortak atasıdır.(çok kadim zamnalrda) dah sonra doğuya giden türkler moğollarla uzun süreli bir etkileşime girmiştir.Türklüğü bugünkü bir mançu halkı olan moğol denieln 12 yy dan sonra türme bir millete dayandırmak ahmaklıkdır.Anadolu Türlüğü yani oğzular en çok karıştıkları milletler alanlar,soğdluluar,boşnak ,arnavut,çerkez giib milletlerdir.Andolulua bugünkü mübadele ile giden yunalılardır.Denizlide yeni bir eser bulunud göktür yazsıyal yazılmış dönem epey eski ,taşbab mezarları çıkyor...Aryan bile türk çıkıcak :D Arı,Saf,Ar,namus,soylu, Ayram beyaz bir içecek Aryan,aryan söylenişi ....Üsütn aryen Onur :D

  YanıtlaSil
 10. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 11. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 12. Onur , hala aynı düzenbazlık.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_in_Central_and_North_Asian_populations

  bu sitede Orta asya ve sibiryadaki milletler mensub olduğu dil ailesi ve Y haplogrupları var.Kazaklar hariç hiç bir türk boyunda C falan yok .türklerde çok arakik P,k gibi genler olması.Başkurtların dünyadaki en yüksek R1b frekansınd aolması .türklerin çok eski bir millet olduğunu gösteriyor.


  Yalan söylüyorsun. Linkini verdiğin sayfadaki tabloya göre Türkmenler hariç bütün Orta ve Kuzey Asya Türki halklarında C haplogrubu mevcut. Türkmenlerden sadece 30 kişi test edilmiş olduğu için onların yeterli bir şekilde temsil edildiği söylenemez. Ayrıca, C ilgili Türki halklardaki tek Mongoloid (çekik gözlü ırkı manasında) haplogrubu değil. N, O3 ve Q gibi Mongoloid haplogrupları da ilgili Türki topluluklarda yaygın. Başkurtlarda R1b haplogrubunun o kadar yüksek oranda olması günümüzde bile sadece 2 milyon nüfusa sahip olan Başkurt halkının düşük nüfus nedeniyle geçmişte genetik sürüklenmeye (drift) maruz kalmasıyla hasıl olmuş olmalı. Türki halklarda haplogrup çeşitliliğinin yüksek olması Türki halkların eskiliğini değil geçmişte çok çeşitli halklarla karışmış olduklarını gösterir. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları ve yayıldıkları bölgelerin farklılığı göz önünde bulundurulduğunda bunda şaşılacak bir şey yok.

  Yorumunun geri kalan kısmında Türklerle ve/veya Türki halklarla ilgili somut verilere dayanan herhangi bir iddia olmadığından dolayı burada bitiriyorum.

  YanıtlaSil
 13. Onur C mevcut değil demiyorum .Baskın değil. Ne R1a nede R1b nede J2 kadar. C Moğol,MAnçu,Tunguz,kore.ve Aborjinlerde baskın.Başkurtlar 2 milyon .Birçok türk grubu 200000 nin altında.Başkurtlard R dışında bir gen yok.Orta asya binyıllardın doğudan Mançu,kitay,moğol sitlarına maruz kaldı gayet normal...Türk halklarının bir kımında R1b bir kısmında R1a baskındır. Çok küçük ve sınır bir kaç boyada N ve c baskındır.onlarda küçük nüfuslu ana gövdeden uzaklaşmış türkleridr.Moğollara ne çok benzeyen Türkler olan tuvalılar P baskındır. R1a ve R1b nin atası olan P ençok Uygur ve Tuvalılarda vardır P ile Q yu birleştiren ata olan K da türklerde baskındır.ilginç konu Tükklerin genler mutasyona daha z uğramış .Modern Türki halklar Avrupanın üney amerikanın,sibiryanın ayrılmadığı noktada olmasıdr. Türler bir çok kavmin atasıdır..Aryen faşizmi çökmüştür...Proto türkçe konuşan bir çok bölge sonradan arileşmişdir...

  YanıtlaSil
 14. Kafkas yada Mongolois haplogrup tamamen yanlış,yetersiz bir tanımlamadır.Dünyada en yüksek frekanslı R %99 İLE Başkurtlardır.Gözleri çekik insnlardır.Irklar biriiyle karışıktır.Nerde mongolidlik başlar nerde kafkas başlar biter bilinemez...Bu haplogruplar fizksel görünümle bir alaksı yoktur...

  YanıtlaSil
 15. http://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_(mixed_ancestry) Surdaki yazıdaki Central asia başlığını okurmusun.Ban kalırsa bu ayzıda ırkçı ve batı merkezcildir.Ancak ırk konusu çok anlaşılmaz ve kesin olarka ayrımları yapılamayan bir.haplogrup konusu ben Aryen, kakas,mongoloid tanımlamalrın bile Batının Nazist ırkçı köklerinden kayankalndığını düşnmekteyim.adamlar hala kıramdılar o kafayı..

  YanıtlaSil
 16. Adsız, senin Nazistlerden aşağı kalır tarafın yok. Sen en az onlar kadar şoven milliyetçisin ve, tıpkı onlar gibi, dünyaya olduğu gibi değil milliyetçi gözlüklerle bakıyorsun.

  Senin kurduğun cümle aynen şuydu: "Kazaklar hariç hiç bir Türk boyunda C falan yok". Ben de senin iddianı çürüttüm. Şu haplogrup haritalarından da görülebileceği gibi, Orta Asya ve Sibirya'daki Türki topluluklarda Mongoloid haplogruplar epey yüksek oranlarda mevcut.

  http://www.scs.illinois.edu/~mcdonald/WorldHaplogroupsMaps.pdf

  Tabii sen işine gelmeyince haplogruplarda Kafkasoid, Mongoloid filan olmaz demeye getiriyorsun, ama bal gibi de olduğunun farkındasın. Ayrıca, iki haplogrubun kardeş olması farklı ırklara ait olmalarına engel değil; yakın akraba haplogruplar zaman içinde çok farklı rotalarda ilerleyebiliyor. Tabii ki genel otozom genetiği haplogruplara göre fiziki özelliklerle daha uyumlu.

  Başkurtlar %99 veya ona yakın oranda R Y-kromozomu haplogrubu taşımıyorlar, ayrıca bölgeden bölgeye haplogrup dağılımında ciddi farklar gösteriyorlar (örneğin, kimi bölgelerde N Y-kromozomu haplogrubu çok yüksek oranda). Bilgilerini tekrar gözden geçirsen iyi olacak. Fiziki antropoloji ölçümlerine göre Başkurtlar Kafkasoid-Mongoloid arası, ama daha çok Kafkasoide yakın. Başkurtlar Fedorova et al. çalışmasına göre ortalama %60 Kafkasoid, %40 Mongoloid mtDNA haplogrubu taşıyorlar. Y-kromozomu haplogrupları daha Kafkasoid ağırlıklı. Ama mtDNA haplogrupları genel otozom genetiğiyle Y-kromozomu haplogruplarına göre genel olarak daha uyumludur ve, dediğim gibi, genel otozom genetiği haplogruplara göre fiziki özelliklerle daha uyumludur.

  YanıtlaSil
 17. ÖZBEKLER :Dil grubu Oğuz,kıpçak,karluk üçü karışık...Nufus 30 milyon
  Dominant üç geni %25 R1a ,%13.4 J2 ,%11.5 C...Ayrıca %2L,%3 E gibi bölgede az rastlanan haplogruplara shipler

  YanıtlaSil
 18. Türkmenistan: Dil grubu Oğuz...
  Dominant genleri %37 R1b, %17 J2 ,%13 K ,%13 F, %10 P C,N,Q taşımıyorlar yada çok az..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Nüfus 5.5 milyon,dil grubu oğuz..

   Sil
 19. Tuvalar, Moğoların sınır komuşusu.kıyafetleir v eçalgıları moğolara benzer.Ancak dilleir Türk.Cengizn karısı börte Tuvalardandı. Dominnat genleri %35,4 P ,%23,9 N, %17.7 R1a, %8.9 K, %7.1 C.... Moğollara bakalım %53.8 C,%10.8 N,%10.8 O3, %9.2 R1a, %3.1 J.....Kafkasyada yaşayan Moğol boyu Kalmuklara bakalım %70.6 C, %11.8 P.....Kuzeydeki bir Moğol halkı olan Buryatlara bakalım %63.9 C %20.2 N,%8.8K...

  YanıtlaSil
 20. Uygurlar %18.6 R1a, %17.1 P, %11.4O3,%11.4 J,%8.6 N,%7.1K,%4.3 C

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çin tarfından 10 milyon açıklanmkata ,ma dah fazal olduğu düşünülüyor.Uygur ddili oğuz ve özbek diline yakındırçç

   Sil
 21. Kırgızlar %63.5 R1a(sanırım dünyadaki en yüksek r1a frekansı olabilir) %13.5 C...

  YanıtlaSil
 22. birazda yukarı Avrupa ,Rus sahasına girelim Başkurtlar %86.R1b %9.3 R1a ,%2.3 N ..Dünyadki en yüksek R(r1b+r1a) ve R1b frekansı... Çuvaşlar yüksek oran kafkas ve çok sarışın bir türki halk.Doimant genleri ilginç %24 J2 özbekistanda ve kafkasyadan arada bu sahda bukada yüjsek j2 yok.diğer genleri %31.6 R1a ,%27.8 N.% 11,3 I (coğrafyada olmayan bir gen)

  YanıtlaSil
 23. Yine avrupa düzlüğünden Tatarlar, %34.1 r1a, %23 N, 58.7 r1b, %4.0 I , J taşıdıklarında biliyorum ver,ye ulaşadım

  YanıtlaSil
 24. Kafkasyadan kumuklar %21J1, %25J2 %13.2 R1a, %19.7 R1b, %11.8 G... Azeriler %5.6 E , %18 G, %30.6 J, %11.1 R1b,%7 R1a

  YanıtlaSil
 25. Türklerin ekseriyetle en çok taşıdığı Gen R1a, sonra Başkurtlar, Türkmenler bir kısmındada R1b en baskın iken.P(r1b ile R1 nın atası) dünyada en çok Türklerde bulunur .^. sıradada J2 gelir,Türk gruplarındad 4. sıradadır. bunlardan sonra . F,K gibi eski genler dünyada zaten azdır ama Türklerde zirve noktasındadır.Bunlardan sonra N ve ondan sonra C gelir.C Tunguzlarda %70 lerdedi.N kezza Kuzey sibiryadki samoyedlerde %70 lerdedir.Q ise Amerikan yerlierinde %80 lerdedir.N frekansı üksek Türkler kuzaydeki Türklerdedir onlarda 3. 4. sıradadır.Komşuarıyla etkilişmdenir kanımca.J2 güneydeki ve batıldakilerd eçoktur.AmaMoğoistanda bile azlarak gider hepisnde vardur.çuvaşlarda v etatrlarda aniden çoğalır.kafkaslardaki Türklerde ,gagoğzularda G,E genlerini orta ve az seviyede taşıyanlar vardır.Özbeklerde ve Uygrularda azar azar bulunmaktadır.Türklerin hepsinde ortak azda olsa R1a,R1b,J,p,k,F bulunır.C ve N taşımayan Türk grupları vardır ..C taşıyıcları olanlrın çoğundada 5. ,6. sıradadır.Keza

  YanıtlaSil
 26. Q,K,N genleri koşularımıza göre oldukç yüksektir Menşei orta aasyıdır.R1blerimizde Başkurtlar, türkmenler,Özbekler ,kafkasya halkarı ile uyumludur.R1a larımızada Türk coğrafyası ile ilgili... J lerimiz orta asya ,kafkasya ,ortadoğu birçok yerlei lşkili .Yunalılar ve Rodos adalsıyla ilgisi yok..Bunlarla ilgil ayrıntılı veri lazım...

  YanıtlaSil
 27. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 28. Adsız,

  Yazılarını bilgi yığınıyla doldurarak konudan anlamayanları etkileyebilirsin. Ama senin yazdıkların konudan anlayanları hiç etkilemeyecektir. Bir popülasyonun diğer popülasyonlara olan genetik yakınlığı/uzaklığı çeşitli matematiksel işlemlere dayanan bilimsel yöntemlerle hesaplanır. Senin yazılarında bunlar olmadığı gibi sen Türkleri sadece Türki halklarla hem de bilimsel olmayan bir yöntemle karşılaştırıyorsun, komşu halkları sadece şöyle bir geçiştiriyorsun. Sadece Y-kromozomuna fokuslanman da cabası.

  Türkler üzerine yapılmış en kapsamlı Y-kromozomu çalışması olan Cinnioğlu et al.'ye göre Türkler Y-kromozomlarını en fazla komşuları olan halklarla paylaşıyor ve en fazla yakınlığı onlara gösteriyorlar. Cinnioğlu et al. bilimsel hesaplamalara dayanarak Türklerde %9'un altında Orta Asya'dan Y-kromozomu girişi olduğu sonucunu çıkardı.

  http://evolutsioon.ut.ee/publications/Cinnioglu2004.pdf

  mtDNA'da Türkler yine komşuları olan halklarla kümeleniyorlar. Türkler üzerine bir kaç mtDNA çalışmasında alınan örnekleri bir araya getirdiği için çok kapsamlı bir Türk örnek sayısına (608 örnek) ulaşan Dersarkissian'ın çalışmasında Türkler her zamanki gibi en fazla komşularına genetik olarak yakın çıkıyor:

  http://2.bp.blogspot.com/-k1IjPrySLkI/UKpQDf0O_3I/AAAAAAAAHe0/aOeYkVyPI6g/s1600/ironage.png

  http://4.bp.blogspot.com/-4fyGtwWJTMI/UKpNK618KvI/AAAAAAAAHd4/3X5GQF0efE8/s1600/preironage.png

  Linklerini verdiğim PCA denen analizlerde sadece kırmızı daireyle (yani içi dolu) gösterilen Rostov İskitleri ve siyah çemberle (yani içi boş) gösterilen popülasyonlar antik DNA örneklerine dayanıyor, kalan popülasyonların hepsi modern DNA örneklerine dayanıyor (TUR kısaltmasıyla gösterilen modern Türk popülasyonu dediğim gibi tam tamına 608 örnekle temsil edilmiş.

  Bu PCA'leri ve temsil edilen popülasyonların kısaltmalarının açılımlarını çalışmanın tam metninde görebilirsin:

  http://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/74221/1/02whole.pdf

  Dikkat edersen PCA'lerde Türkler en çok ARM kısaltmasıyla gösterilen Ermenilere yakın çıkıyor.

  Otozom araştırmaları da Türklerle ilgili aynı sonuca varıyor. Aşağıdaki linkte bir genel otozom çalışması olan Metspalu et al. çalışmasındaki bir PCA'i görebilirsin:

  http://forwhattheywereweare.files.wordpress.com/2011/12/metspalu2011pca.png

  Bu PCA'e aşağıda linkini verdiğim çalışmanın tam metnindeki "Supplemental Data" bölümündeki "Document S1. Figures S1–S13" linkine tıklayarak ulaşabilirsin (PCA figür 12'de).

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929711004885

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Onur dedğin istatiksel yönetmler de hatalı.İstatistik okuyorum.Y DNA yada mtDNA olsun bunların ayrıntılı mutasyonları lazım.Yunanistendeki R1bxxx ile Türkiyedeki R1bsss aynı R1b değil.Ama sadece ismlendirme gereği o testlerde aynı şeymiş gibi alınıyor.rusyada yapılan testlerdeki ismlendirmler daha farklı bundan dolayı sonuçlar haritalar daha farklı çıkar.İsimlendirme dah ayrıntılı yapılmadığından sonuçlar yanlış.O testleri yapanların kafa yapası klasik ırkçı kafa...Koskoca BBC nin belgeselinde mumyaların saç renginden aryen olduğunu söyledir,böyle saçmalık olur mu?mtDNA sonuçlarıda orta asya ile Anadolua rasında Y dna daki gibi örtüşen sonuçlar.Zaten bu dna testleri 10000-50000 yıl arası insanların küçük gruplar halinde yaşadığı dönemlerdeki göçleri açıklar.Erken dönme için çok birşey ifade etmez.Ben zaten yönetimi elşetiriyorum.Türkiyede Türk düşnaları senin gibi adamlara zaten umrumda değil.Avrupada bilim dünyasının bunu böyle lması zaten saçma.Spencerin programını izledim Spencer aynı benim dedğim gibi söylüyor.ZAmanında C,Q,N genlerni toplayıp orta asya göçü %10 diyen adam ,neyin kafasındaydı,sen ney,n kafasındaydın?Orta asya ve güney Sibiryanın gen havuzu bu genler baskın değidlir.bu genlerin baskın olduğu coğrfaylar bellidir.N Kuzeyden,Q Amerikdan ,C güney asyadan Moğolistan çıkmıştırve doğu asyada yoğunlaşmıştır.Batının ırkçı yaklaşımlarının peişne takılan 3-5 "efendiye" cevaptır...R1a,R1b 2 ayrı genin aralarında epey süre var, ikisinde R adı altında toplanması bile R Avrupa gen haritası çıkaram mantığıdır. Diğerlerin N,O onlar N1,N2, O1,O2 diye ayırcan R bölerken böyle yapıcaksın.Hun mezarlarında iskletler gen testi yapıldı .ordan çıkan R1b sonuçları Andolui,Balkanlarve Kafkasyayla uyumluyudu.Türkler binyıllardır Anadoluya,Balkanlara,Avrasya düzlüğünde yaşadılar ,göç ettiler.Sonuçlar şaşırtıc değildi.Bu genleri

   Sil
  2. Bahsettiğim çalışmalar alt mutasyonlara bakıyor zaten. Özellikle yeni olanları bu konuda çok ayrıntılı.

   İsimlendirme dünyanın her yerinde standarttır. Bu gibi çalışmalar zaten genelde birden fazla ülkeden araştırmacı tarafından yapılır.

   Spencer Wells'in Türklerle ilgili görüşleri benim anlattıklarımı destekliyor.

   Haplogrupların dünyadaki dağılımı senin anlattığın kadar basit değil; hele hele Orta Asya çok karışık.

   İnsanlara kafana göre "ırkçı", "Türk düşmanı", "Aryancı" gibi damgalar yapıştırman senin aczini gösterir; birilerini eleştireceksen somut argümanlarla eleştir, hakaretlerle ve komplo teorileriyle değil.

   Bu arada, senden bundan sonra iddialarını deliller sunarak (örn., çalışmalara gönderme yaparak) ortaya atmanı rica edeceğim. Aksi takdirde iddiaların sadece senin kişisel fikirlerin olmaktan öteye gidemeyecek.

   Sil
  3. İsitiatisitk dağılımları çok yüzeysel, alt mutasyon verileri sadece Birtanya ve batı varupa için bulabildim.Anadolu ve Orta Asya için o tarz veriler bulmadım. Anadolu iç göç almış bir coğrafya sen spesifik bir bölgeyle kıyaslayamazssın.İstatisitk testlerinde yine bir diyagram vardır. Türkmenistan,Ermenistan ile..Ukranya ,Tajikistan ile en benzer durumdaydı.Zaten bu haplogrup farklılaşmları nsanoğlunu çok ilkel küçük toplulklar zamanında kalma miraslar.1000-2000 yıl çok az bir zaman. R1b ile döküman daha çok olduğu için konuşuyorum. Batı avrupuların kutsal geni olduğu için döküman bakımından alt mutasyon verisi çok.Wikiden R1b Y haplogrup başlığındanda bakabilrisin. AnadoluKafkasya,Orta asya,başkurtlarda M70 denilen alt grup yoğun.Yunasitan m70 alt grubunda değil.Ermnilerin R1b lerin çoğunluğu m70.Bu türklerin andolulu olduğunu değil ermenilerin eski bir dönmede türklerle ilşkiis olduğunu gösterir...J2 lerimide durum daha karışık Orta asya iel paralel J2 ilerimiz olduğu gibi kafkas -çerkez halkarıya parelel J2 lerimiz mevcut.Güney asya ile uymlu J2 lermiz var.Fakat giritle ,yunistanla uyuşmuyor.Egeden karşıya geçmiyor. r1a yı tartışmıyorum bile R1a tarihte türk devletlerinin haritalarını koy r1a y ahplogruplarının olduğu yerler olduğunu görürsün..

   Sil
 29. çinin içinde yaşayan Türk gruplarında sonuç aynı. moğollarda bile R gruplarının %15-20 bandına yaklaşmısı .Türklerdir.Moğolların etkileşime giridği iki kavim var Türk ve Çin R leri almışlarsa Türklerden almışlardır.C tamamiyel Moğol-tunguz genidir.C günye asyadan yukarı çıkış yoluna bakarsak.O bölge moğol,kitan,juan juan, Proto moğol coğrafyasıyıd.Moğollar avcı bir oramn halkıyken Türk atlı-göçbe kültürüne adopte oldular.Türkçe ile Moğolco incelmesinde iki dilin aynı kökten olduğunu isptalyan rakamlar, güneş,dağ,su,tepe, organ silerinin oldukça farklı olduğu görülür.Ama Moğolarla içiçe yaşayan Dukhlar,Tuvaların dili türkçedir.türk lehçelrinn hepsinde zamirler, rakamalar aynıdır...Moğollar ve Türkler. fi tarihte yakın ilşkiler girmişler.Avrupalılar nasıl iranlı ile arabı yaıramıyorsa.roma zamnanında germenlerle,galyalılar ayırmamışsa, türklerle,moğolları ayıramamış...

  YanıtlaSil
 30. Orta Asya da C faala değilken bile bukadar olmasında Cengiz,Kitay,Mançu,Juan,Juan istillarını düşünürsek.şidikinden daha az C olması lazım.Doğulu istalacılar Yüksek oranda C taşıyıcısı .Cengiz HAnın istila ettği yerlerdeki ünü meşhur.zaten devirdeki savaş hukukunda yenik düşen coğrafyada erkekler ölür kadınlar tecavüze uğrar...N taşıyıcılımise Orta asyaya n istlası mevcut değil.Ama bazı orta asyalılrın kuzeye istekli isteksiz gözçleri mevcut.Kuzeyli Türklerde yetiştireln hayvanlar olsun ufak kültüel frkların .kuzeyli samoyedler benzedği görülür...

  YanıtlaSil
 31. Adsız, sana ne dedim:

  "Bu arada, senden bundan sonra iddialarını deliller sunarak (örn., çalışmalara gönderme yaparak) ortaya atmanı rica edeceğim. Aksi takdirde iddiaların sadece senin kişisel fikirlerin olmaktan öteye gidemeyecek."

  Desteksiz iddiaları sıralamaya devam ettiğin sürece senin iddialarını bundan sonra hiç bir şekilde ciddiye almayacağım. Bu tavrını sürdürdüğün sürece seninle sağlıklı bir tartışma yapmak mümkün değil. Bu arada, seninle başka bir blogda yeterince tartıştığım (istatistik okuyorum demenden çaktım) için senin iddialarını az çok biliyorum. Aynı tartışmaları tekrarlamanın da bir anlamı yok.

  YanıtlaSil
 32. http://www.ias.ac.in/jgenet/Vol83No1/39.pdf Mesal mtdna ile ilili bir çalışma.Anadolu ve orta asya...Benim iddlarım verilere dayalı iddlar.Türkoloji ,Tarih ve Biyolojiye dayandıral iddalar.Başta bir yem attı elnizde patladı.tüm bilim dünyası bunu kabul ediyo.Orda burda ,bloglard yazan Nazicikler tutturmuşlar aryen davası onlar abakma.Aklı başında bilimciler bunu farkında.Spencer Orta osyada Avrupalılrıniort asyalıalrın ve amerk yaerlilerin atasında geldği düşünel P haplogrup taşıyıcıs bir adamı buldu.onla konuştu.Aslında herkes herşeyin farkında..Denizlide tşabablar ve yeni bir turk runik yazıları,damgları bulundu. mumyalın kız çocuğu bulundu.Şamanik gömülme özellikleri gösteren.Türkmenler,Azeriler,Balkn ve Nadolu türkleri karşılaştırmalı otozaml testlerde var. ilginç bir şekilde ermenilerde yakın çıkıyor.Eremniler tehcir yaşamış bir millet.Ermeniler kafkasyda gürüclerle karışıştır.gürüclerde dah eski dönemde kıpçaklara karışmıştır.Herşey ırk değil Onur, Türklğün birnci kaidesi dildir.Ermeni tiniyeti bize benzemez. Ermeniler Doğunun yahudileridir.huyları yahudilerinkiyle çok benzerdir..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
 33. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 34. Adsız,

  Bir yandan bahsettiğim haplogrup çalışmalarında alt-mutasyonların yeteri kadar incelenmediğini söyleyip bir yandan da alt-mutasyon inceleme ve incelenen marker niceliği ve niteliği bakımından berbat olan, vardığı sonuçlar başka çalışmalar tarafından defalarca çürütülen ve genetik literatüründe itibar edilmeyen bir çalışmayı kendi iddialarına referans göstermen kendi içinde çok çelişkili bir davranış. Linkini verdiğin mtDNA çalışması o kadar baştan sağma ki bir tarafta Türkleri, Britanyalıları ve Orta Asya Türki halklarını, bir tarafta Finleri, bir tarafta da kıta Avrupalılarını içeren üç küme ortaya çıkarıyor! Bugüne kadarki Türklerle ilgili bütün mtDNA çalışmalarıyla çelişen deli saçması denebilecek bir çalışma. Bilimde tekrarlanabilirlik ilkesi vardır. Bir çalışmadan çıkan sonuçlar daha ayrıntılı çalışmalarla doğrulanamıyorlarsa ve tam tersine çürütülüyorlarsa itibar görmezler ve çöpe giderler. Bu çalışmanın sonuçları da çöpe gitmiştir ve referans olarak kullanılabilecek, itibar edilebilecek bir çalışma değildir.

  Spencer Wells'in dedikleri bundan on binlerce yıl öncesiyle alakalıdır ki o zaman bugünkü dilleri bırak dil aileleri dahi yoktu. Dolayısıyla konumuzla alakası yok.

  Ermeniler Gürcülerle karıştığı için bize benziyorlarsa niye Ermenilerin genetiği biz Türklerinkine Gürcülerinkinden daha yakın ve bizim genetiğimiz Ermenilerinkine Gürcülerinkinden daha yakın o zaman? Gürcüler genetik olarak bizimle Ermenilerin yanında dışta (=outlier) kalıyor. Unutulmamalıdır ki Ermenilerin büyük çoğunluğu Gürcülere uzak bölgelerdendir ve Ermeniler bin yıldır bizimle iç içe yaşamış ve Rumlarla (özellikle de Anadolu Rumları) birlikte en çok gen aldığımız ve dolayısıyla bizim genetiğimizi şekillendirmiş halk olmuşlardır. Bu arada, Gürcülerin genetiğinde Kıpçak dili konuşanlarla karıştıklarına dair gözle görülebilir bir emare yok (olsa bile çok düşük miktarda olmuş olmalı). Ermenilerin mizacıyla ilgili yazdıklarınsa çok tuhaf; onlardan sanki bize uzak diyarlarda yaşayan egzotik bir halk gibi bahsetmişsin. Yahu bu insanlar Türkiye'de sayıları ve dolayısıyla görünürlükleri bugün çok azalmış da olsa bizimle iç içe yaşayan insanlar. Sanki Türkiye'de değil de Amerika'da yaşıyorsun. Neyse ki yeterince Ermeni tanıdım da (çoğunlukla okuduğum özel üniversitede) Ermenilerin senin benim gibi sıradan insanlar olduğunu biliyorum (Yahudilerse tarihteki oldukça yüksek şehirlilik oranlarından dolayı pek o kadar sıradan bir halk değil, ama bu olumsuz bir şey değil, aksine sıradan olmamak daha iyi bence). Bu arada, Türkmenlerin genetiği Ermenilere ve bize değil Taciklere yakın (Orta Asya'da bir Türkmen-Tacik-Pamiri genetik kümesinden bahsedebiliriz). Şunu da ekleyeyim, tanıdığım Türkmenler (yatalak bir akrabama çok sayıda Türkmen bakıcılık yaptı) fiziki olarak en çok Taciklere benziyorlar.

  Türklüğü ırka bağlayan ben değil sensin. Ben biz Türklerin genetiğinin büyük çoğunluk itibariyle bu coğrafyadaki Türki olmayan halklara dayandığını söylediğimde zaten dolaylı olarak Türklüğü ırka bağlamadığımı ikrar etmiş oluyorum.

  Son olarak, Yunanlarla aramızda ciddi alt-mutasyon farkı olduğu iddian doğru değil. Anadolu'dan Balkanlar'a oradan Avrupa'nın içlerine ve oradan da batısına uzanan klinal (=keskin olmayan) bir geçiş söz konusu ve son çalışmalar bunu daha da net bir şekilde oraya koydu. Bu konuda özellikle Family Tree DNA sitesindeki haplogrup projelerini takip etmeni tavsiye ederim.

  YanıtlaSil
 35. iddlarım gayet doğru Yunalıarın R1b ve J2 lerini farklı,karşılaştır.ertvelleirn kendi tarihçileri kıpçakalrın gürcüler içinde eridğini söyler.,Ahıskalılar gürcüleşmyen kıpçaklardır. Tiflis özelliklde 20 yy ermeni nüfuusnu yükünü çeken şehirlerdendir. kafkasyada dinsel olark gürcü-ermeni evlilkleri olmuştur.Tacikler Tdna açısından R1a baskın iken Türkmenlerde R1b baskındır.Türkmnen haplogruplar Türkiyeyle uyumludr. türkiyede türklerde baskın olmyan C;N;Q ,K düzey,n, %11 lerde olması dahi ,Türkmnlerde bukadar yoktur.Herşey açık ve net. Balkan ve kafkas dış göçleri,Türklerin geliş güzergahındaki horasan,tebriz,azerbyacan suriye hattı, bir kısın sogd,tacik karışmlarını oldunu varsayarsa.anadoluda bir kızım rum ermeni müslümanlaştıysa.tabiki dağılımlar farklılk gösterir.önemli olan ilgili haplogrupların alt mutasyonarı.Türkmenler ,ermenileri yakınlığını nasıl açıklaycağız.Onurcum inan facebbokdan adımı veriyim ekle beni profilimden arkadaşlarıma bakabilriisn ermeni tanıdıklarım vardır.Bu çok öenmli değil.biz burda ırkları tartışmıyoruz...Turki olup olmam nedir,bir kere bu çok saçma. kimlikler sürekl evirlen şeylerdir.Türklerin 11yy önce andoluda denizlide kalıntıları çıktı. İskitler,kimmerler duğudan geldiler.Anadolu dil aileis olark kafkasyanın devamıyken .Arilerşti.Şimdi yunalıların kökleri yunan olmayan halkalra mı dayanıyor? kurdun cümleler çok hatalı...tarih tezlerimiz baştan hatalı,
  http://eastep.photoshelter.com/image/I0000lSMT4h03VGY
  linkte iskit dönemi öncesi Masegetlerden kalma bir maske .Yüz orta syalı.Türkmen.Özbek sureti...Bunlar haybeden aryen ilan edilmiş halklar ,uygurların ordaki mmyalırn aryen olduna saç renginden karaverdilerse,bende bu maskden masagetleri Türk yapabilirim.Demek isitorum yanlış ön kkabullerle doğru sonuca varamssın.bilimse her olasılığ sıfırdan düşünüceksin...Genetik veriler anadolu göçünü çok kımsi açıklar.Haplogrup alt mutasyonlardan çıkar.Şöyle bir sorun var. Bşkurtlar,Hazaralr,türkmnler,özbekler,aynı rab alt dalındaysa.Demkki ermenliern eski zamnlarda türkler laksı var. ve bu yüzden şuanki tespitimizde zorlar.Daha detaylı veri yada dna zincirindeki protienden fln anlaşılabilir.Bu wikideki haplogrup sayflarında bile var. haplogrupların R1b,R1a,J2 için alt gruplar bak oradki coğrafyalara bak.Anadolu uymu hep hazar,orta asya ,kafkasya çıkıyor..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türkmen-Tacik benzerliğiyle ilgili söylediklerim otozomal ve fiziki benzerlikle ilgiliydi. Yoksa elbette iki halkın genesisi birbirinden farklı. Bugünkü Türkmenler Selçuklu dönemindeki bugünkü Kazakistan bozkırlarından güneye ve batıya olan ve hepimizin çok iyi bildiği gibi bir kısmı Anadolu'ya ulaşan Oğuz/Türkmen (o zamanlar her iki isim de kullanılıyordu) göç dalgasının bir sonucu (Anadolu'da biz, İran'da ve Transkafkasya'da Azeriler ve Kaşkailer, Suriye ve Irak'ta oraların Türkmenleri aynı göç dalgasının birer sonucudur). Türkmenler bugünkü Kazakistan bozkırlarından gelen Oğuz/Türkmenlerin bugünkü Türkmenistan'ın muhtelif İrani diller konuşan yerli ahalisiyle son bin yıl içinde karışmasıyla zamanla meydana gelmiştir. Tıpkı bizim de bugünkü Kazakistan bozkırlarından gelen Oğuz/Türkmenlerin Anadolu'nun Rum, Ermeni, Süryani, Kürt vs. yerli ahalisiyle son bin yıl içinde karışmasıyla zamanla meydana geldiğimiz gibi. Taciklerde durum farklı. Onların oluşumu daha öncededir ve Oğuz/Türkmen göç dalgasından bağımsızdır. Ama sonuçta tesadüfi olarak da olsa Türkmenler ve Tacikler bugün otozomal ve fiziki olarak epey benzer bir hale gelmiştir.

   Türkmenlerle bizim aramızdaki genetik benzerlikler büyük ekseriyetle Türki göçlerinden çok öncesinden beri Batı Asya'yla Orta Asya'nın Batı Asya'ya komşu bölgeleri arasında zaten varolan genetik bağdan kaynaklanır. Dolayısıyla bu genetik bağ sadece bizle Türkmenler arasında değil, Ermeniler de dahil Batı Asya halklarının geneliyle Türkmenler arasında da vardır ve Türki göçlerinden bağımsız ve çok daha kadimdir.

   Bu arada, aklıma gelmişken tekrar hatırlatmakta fayda var, Türkmenlerin haplogrupları yeterli miktarda incelenmiş değildir.

   Orta Asya'nın büyük bölümünde Doğu Avrasya yani Mongoloid genetiğinin gözle görülür bir şekilde yayılmaya başlaması Türki göçlerinden öncedir, ama Türki göçleriyle birlikte Mongoloid element miktar olarak daha da artmış ve Orta Asya'daki nüfuz alanı da genişlemiştir. En azından antik DNA, arkeoloji ve tarih bize bunun böyle olduğunu söylüyor.

   Haplogrupların alt-gruplarının dağılımıyla ilgili söylediklerin doğru değil. Anadolu'dan Balkanlar'a senin iddia etiğin gibi bıçakla kesilir gibi keskin bir geçiş yok. O bilgiyi nereden aldıysan yanlış almışsın ya da yanlış anlamış da olabilirsin, örneğin, ADMIXTURE analizlerindeki komponent isimleriyle popülasyon isimlerinin birbirine karıştırılması benzeri bir hataya düşmüş olabilirsin.

   Sil
  2. Ermeniler ve Gürcüler konusunda söyleyeceğimi söyledim ve söylediklerimin doğruluğundan oldukça eminim.

   Sil
 36. Tarihi kaynklar benim tezimi destekliyor.Onur türkmenistanı taciksatanla sınır görüyorsun muhtemlen ama.Türkmenistanın günay kısmı çöl.Tacikastan,Türkmenistan.KırgızıstanÖzbekistan bunların birbirieb bağlanırHaritlardaki yerleim yerleri ,gördüğün sınrlarda homojen değil.Oğuzların bizm köklerimiz olan Hazarın batısındaki otuz oğuzların(türkgişlerin) başka halklarla karışması mesle erken ama.şunu untma göçbe göçbeyle karşır.Oda konfedartif yapılarla oluyor. oğulzar bir yerleri alırken ekseriyetle çoğunluğu göçbedir.şehirleri dediklerin islam havuzunda karışır.Anadoluda din bu konuda bariyeridri.BalkanlardaTürk,Boşnak,Arnavutlar içinde daha çoktur.Kürtler osmanlıda biraz otonomi gib olduklar için pek karışma sözkonusu değil.Batıy sürülen ufak kürd gruparı için olmuş olabilir.Anadolu rum,ermenisde islamlaşanları karışnıştır.Ama müslüman rum ermeni olan küçük gruplar vardır.bu karışımların hiçi biri Baskın değildir.Milltin çatısı Türktür,Türkçedir. Türklerin yabancı kadınlara ilgis günümüzde dahi bir fenomendir :)Dünyad en çok asimile olan m,lleet Türktür.taciklerin bir kısmıda asimile olan oğuzlardır. Bir afgan arkadaşla konuşmuştum,Akhunlardan konuşurken ,onlar sarışın byeaz afganların köklerini Türklerle karışmalrına bğlıyorlarmış.Türkler Avrasyadan ,hindistabna,çin eheryer yayıldular heryer asimli oldular.Birtek Anadooluda olmadılar,sebebi nüfus çünkü...Otozoma gend herşey açıklmaz.bir İsveçlilerle,türkleirn benzer b,r gen hastalığına ykalndını okumutum.kaşgarinin sözlüğü gerçekten , ilk detaylı türkoloji çalışması olark görülebilir.Türkleşn iranilerden yada 2 dilli halklardan bahseder.Bu soğdlardor.hepis türkleşlmedi.iranın içlerin gidemeyanleri.Soğdlar ile Türkler ittifaktı.türkler soğdları tüccar ve elçi olark kullanmışlar.İranın kuzaeyi zaten tüktür azeri ve türkmenler dolyısıyla. bugün 10 milyon moğol 200 milyonluk türk dünyası var.çok moğol türkler içinde eridi.Doğudaki türkler içerisinde.bende otozomal ve gen hastalıkları konusunda Türklerin ortasya ile bağlantılı oldunu biliyorum. Geçmiş dönmlerd eğitim,tv,medya ,iletişim araçları olmadı için.Asimliasyasyon din değiştirmelerle yada kalabalık nüfusların içinde erimeyle olur.Anadolu halkı tamamen müslümanlaştı demk yanlış olur.Öyl e bişey varsa bunun %10-15 geçiceni sanmam.Türkler anadoluya giridğinde yüzyıllar boyu türk göçleri bitmedi.Sürekl bir giriş oldu,keza hiristyan nufusda sürekli çıkış oldu.islam olan yerlerden göçneler oldu göçmyenler oldu...3-5 ermeni Türkçülerde aklı sıra intikam alıcak diye Türk tarhini saptıramzzsınız.Sevan nişnayan niye Türkolojiyla ilgili hep merak ederim.Bu varsayımların yazanlar kimler? hangi gazetler burda atbaşı bunu araştıranca "film belli" diyorum..Daha fazla bişey söylemiyorum.esenlikler...

  YanıtlaSil
 37. Adsız,

  Madem son sözlerini söyledin, ben de bu sebeple hiç detaya inmeden çok kısa ve öz bir cevap vererek bu tartışmayı sonlandıracağım.

  Genetik ve tarih insanların geçmişi nasıl görmek istediğine göre yorumlanmamalı ve çarpıtılmamalı. Senin ne yazık ki devamlı olarak tam da bunu yaptığını görüyorum ve bu yüzden seninle yazışmayı zaman kaybı olarak görüyorum.

  Hoşçakal...

  YanıtlaSil
 38. Son sözlerini söyledin sanıyordum. Her neyse, tartışmanın bittiğini varsaydığım için senin iddialarına daha fazla cevap yazmıyorum. Zaten söyleyeceğimi yeterince söyledim. Anlayan anladı. Bunca söylediklerimden sonra hala anlamayanlar için yapabileceğim bir şey yok.

  Bu sebeple...

  Elveda!

  YanıtlaSil
 39. Burda güzel bir espriyle karışık gerçek. Anadoluda şaman adetlerine göre gömülmüş,göçebe öncü oğuz-türkmenler

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3516074875668&set=a.1110196170204.15955.1685863450&type=1&theater

  YanıtlaSil
 40. Servet somuncuoğlu kayayazıtları belgeseleni izleiyn.Sibiryadan,Anadoluya kaya yazıtlar,tamglar, olmadı koçbaşları mezarlerı yayıldığı coğrafyaya bakın herşey net,Aryen odaklı tarih tezini unutun...

  YanıtlaSil
 41. https://www.facebook.com/photo.php?v=278979412112515

  YanıtlaSil
 42. Merhaba, size bu konu hakkında ciddi bir tartışma yapmamızı teklif ediyorum. Aşşağıdaki sayfalardaki yazıları ciddi bir şekilde okuduktan sonra, lütfen geri dönünüz, ve her türlü soru, argüman veya aklınıza takılan konularda sizi ve sizin gibi yanlış düşünen insanlarımızı aydınlatmaya hazırım.

  Antropoloji-Arkeoloji-ve-Genetik-Haplogruplarla Türk Milleti
  http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=229&t=12211

  Antik DNA
  http://www.turktoresi.com/viewforum.php?f=229

  Tarihi Mezarlarda Bulunan Haplogrupların Ülkeler Listesi
  http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=229&t=12209

  Tarihi Mezarlarda Bulunan Y-DNA'lerin, MT-DNA Kombinasyonu
  http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=229&t=12210

  YanıtlaSil

Banner from George Steinmetz

(*) Yavaş yürüyorum bela bana yetişiyor, hızlı yürüyorum ben belaya yetişiyorum.