29 Aralık 2008 Pazartesi

Japon-Rus Savaşı, 1904-05

Batı uygarlığının bir parçası sayılan Rusya'nın 1905'te Japonya'ya yenilmesi doğu halkları üzerinde ezilen ulusların da bir gün galip gelebileceği ümidi yaratmış, büyük sevinçle karşılanmıştı.

Togo Heihachiro

Japon Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Togo Heihachiro


Rusya'nın kadim düşman olması hasebiyle Osmanlı'da daha bir coşkulu karşılanmıştı, hatta bir çok anne çocuklarına Japon Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Togo Heihachiro'nun adını verdiler, bu annelerden biri Halide Edip idi (oğlu Zeki Hikmetullah Togo).

İttihat ve Terakki 1908'de II.Meşrutiyet'in ilanı sürecinde Rusya ve İran'daki ayaklanma ve mutlaki monarşilerin yıkılışı kadar Japonya'daki halksız ve kansız dönüşüm sürecini de örnek almıştı. Aslına bakılırsa Japonya Asya'lı bir devlet olmakla birlikte tıpkı Rusya gibi yayılmacı emeller için savaşıyordu. Japonya ile anlaşmalar yapmak isteyen Osmanlı bürokratları, Japonlar'ın Avrupalı Devletler'in benzeri imtiyazlar (kapitülasyon) istemesi nedeniyle hüsrana uğramışlardı.Yazının devamı

28 Aralık 2008 Pazar

Fetih, sonun başlangıcı mı?

II.Mehmet (Fatih) İstanbul’un fethini bildirmek üzere yabancı ülkelere elçiler göndermiş, peygamber efendimize elçi göndermemek olmaz diye Çandarlı Halil Paşa’yı da öbür tarafa yollamış.İstanbul

Çocukları oyalamak için masallar anlatıldığı gibi çocuk toplumları oyalamak için de masallar uydurulur. Tarih bilim değildir diyenlere aldanmayın matematikten bir farkı yoktur aslında, tüm vektörleri bilmeden bileşke alırsanız mızrağı çuvala sığdıramazsınız. argümanlarınız sahih olup olmadığı belli olmayan hadisler, bebelere balon kıvamında tepelerden gemi aşırtmaca hikayeleri olunca, ecdadımın toprağı bol olsundan öteye geçilmez.

İstanbul'un fethinden sonra Çandarlı Halil Paşa'nın katl'i ile devam eden süreç Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezden yönetilen çok güçlü bir savaş makinasına doğru evrilmesine sebep oldu. Osmanlı'nın bu kadar uzun ömürlü olmasının sebebi bu olmakla beraber pas geçilen feodal karmaşanın getireceği rekabetin yaşanmaması çöküşün de başlangıcıdır aslında, iniş zirvede başlar ne de olsa.Yazının devamı

20 Aralık 2008 Cumartesi

Hilafetİngiliz sömürgesi Hindistan'da yaşayan Müslümanlar Mondros Mütarekesi sonrası İngilizler'in İstanbul'u işgaline tepki gösterirler. Halife'yi kurtarmak üzere para toplayıp Anadolu'daki kurtuluş hareketine yollarlar.
Milli Mücadele sonrası Mustafa Kemal bu parayı İş Bankası'na sermaye yapar ve hilafeti ise -İngilizler'i bile hayrete düşürecek kadar hızlı bir şekilde- kaldırır.Yazının devamı
Banner from George Steinmetz

(*) Yavaş yürüyorum bela bana yetişiyor, hızlı yürüyorum ben belaya yetişiyorum.